ของพรีเมี่ยมจากยางหยอดสำหรับลูกค้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสื่อสารความเสี่ยงฯ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี โดยออกแบบเป็นของพรีเมี่ยมที่ไว้กระตุ้นเตือนให้ดูแลรักษาสุขภาพกัน

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเราในการผลิตของพรีเมี่ยม

สนใจงานออกแบบ และงานผลิต ของขวัญของพรีเมี่ยม

ออกแบบให้ฟรี!!! ปรึกษาได้ที่

humordesign@hotmail.com

โทร 089-6322449, 081-7119104

Bookmark It!!!

Buzz It  Twitt It  StumbleUpon It  Facebook It  Digg It  Delicious It  Reditt It  Reditt It